Wat zijn de belangrijkste taken van een landmeter?

Geplaatst op 07-02-2023

Categorie: Huis, tuin en wonen

Als je op zoek bent naar iemand die je kan helpen met zaken rondom je grond en vastgoed, dan is een landmeter een goede keuze. Maar wat doet zo'n landmeter nou precies? In dit artikel geef ik je een overzicht van de belangrijkste taken van een landmeter.

landmeterWaarom zou je een landmeter in de arm nemen?

Een landmeter is een professional die jou kan helpen met alles wat te maken heeft met grond en vastgoed. Zo'n landmeter heeft een opleiding gevolgd en is ingeschreven bij een branche-organisatie, waardoor ze bekend zijn met alle wet- en regelgeving en up-to-date zijn over de laatste ontwikkelingen. Door deze kennis kan een landmeter jou helpen met het oplossen van problemen en het nemen van de juiste beslissingen.

Wat zijn de belangrijkste taken van een landmeter?

De belangrijkste taken van een landmeter zijn:

1. Kadastrale werkzaamheden

Een belangrijk deel van de werkzaamheden van een landmeter heeft te maken met het kadaster. Dit is het openbare register waarin alle informatie staat over grond en vastgoed in Nederland. Een landmeter kan jou helpen bij het aanvragen van een kadastraal uittreksel, het opstellen van een akte van splitsing en het verrichten van wijzigingen in het kadaster.

2. Verkoop en aankoop van grond en vastgoed

Als je grond of vastgoed wilt verkopen of aankopen, dan kan een landmeter je helpen bij het opstellen van de contracten en het begeleiden van de verkoop. Ze kunnen je bijvoorbeeld helpen bij het opstellen van een verkoopakte en het uitzoeken van de financiële aspecten van de verkoop.

3. Verhuur en verpachting van grond en vastgoed

Als je grond of vastgoed wilt verhuren of verpachten, dan kan een landmeter je helpen bij het opstellen van de contracten en het begeleiden van de verhuur. Ze kunnen je bijvoorbeeld helpen bij het opstellen van een verhuurcontract en het uitzoeken van de financiële aspecten van de verhuur.

4. Advies en begeleiding bij bouwprojecten

Als je bezig bent met een bouwproject, dan kan een landmeter je helpen met de technische en juridische aspecten. Ze kunnen bijvoorbeeld helpen bij het opstellen van de documenten voor het kadaster.

5. Opstellen van verkavelingsplannen

Als je een gebied wilt opdelen in kavels, dan heb je hier een verkavelingsplan voor nodig. Een landmeter kan je hierbij helpen door het opstellen van het verkavelingsplan en het begeleiden van de procedures rondom de verkaveling, iets wat Landmeter Peter Geerts als één van zijn kerntaken ziet.

6. Opstellen van planologische onderzoeken

Een planologisch onderzoek is nodig om te achterhalen of de gewenste ontwikkeling op de grond of het vastgoed mogelijk is. Een landmeter kan dit onderzoek uitvoeren en jou helpen met het opstellen van een rapport met de bevindingen.

7. Opmaken van kaarten en tekeningen

Een landmeter kan kaarten en tekeningen opmaken die nodig zijn voor de verkoop, verhuur of verpachting van grond en vastgoed, of voor bouwprojecten. Dit zijn vaak technische tekeningen die nodig zijn voor de vergunningverlening.

8. Inspectie en taxatie van grond en vastgoed

Als je een verzekering afsluit voor je grond of vastgoed, of als je deze wilt verkopen of verhuren, dan is het nodig om deze te laten inspecteren en taxeren. Een landmeter kan je hierbij helpen door een inspectie en taxatie uit te voeren.

9. Ondersteuning bij geschillen

Als er geschillen ontstaan rondom grond of vastgoed, bijvoorbeeld over de bezetting, de afbakening of de verdeling, dan kan een landmeter je helpen bij het oplossen van het geschil.

10. Mediatie

Een landmeter kan ook fungeren als mediator in geschillen. Hierdoor wordt er snel een oplossing gevonden die voor alle partijen acceptabel is.

Zoals je ziet, zijn er veel verschillende taken waar een landmeter bij kan helpen. Of je nu grond of vastgoed wilt verkopen of verhuren, of je bezig bent met een bouwproject, een landmeter kan je helpen met al deze zaken.